گالری تصاویر دستگاه بالانس فلایویل

گالری تصاویر دستگاه بالانس فلایویل

گالری تصاویر دستگاه بالانس فلایویل

در این قسمت شما می توانید تصاویر مربوط به دستگاه های بالانس فلایویل را مشاهده کنید .

فلایویل یک قرص گردان سنگین است که به عنوان یک ذخیره کننده گشتاور زاویه ای به کار می رود . فلایویل ها در مقابل تغییر سرعت دورانشان مقاومت می کنند ، که در نتیجه هنگامی که یک گشتاور نامنظم به آن اعمال می شود ، به یکنواخت نگه داشتن چرخش محور کمک می کند .

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.